Yêu cầu thông tin
TIẾP XÚC
    Tin tức Thông báo kỳ nghỉ

    January 29,2019

    Jackwell Limited

    Từ khi thành lập vào năm 1985, Jackwell Technology Co., Ltd. đã và đang cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ cho toàn xã hội. Jackwell hiện có 16 văn phòng, nhà kho và trung tâm dịch vụ ở Trung Quốc, với trụ sở chính đặt tại Hồng Kông. Hiện có hơn 100 nhân viên trong Tập đoàn Jackwell, và chúng tôi đang mở rộng sang nhiều ngành công nghiệp với tốc độ mở rộng nhanh chóng của Trung Quốc. Có chủ yếu là 4 phòng ban trong Jackwell Group, cụ thể là: 1) Thiết bị xây dựng và khai thác mỏ Jackwell đã hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng quốc tế tại Trung Quốc, như Ingersoll-rand, Atlas Copco và ...
    Danh mục phổ biến Tất cả các